பெரம்பலூர் தொகுதி ஒன்றிய கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

70

பெரம்பலூர் தொகுதி, வேப்பந்தட்டை மேற்கு ஒன்றியக் கலந்தாய்வுக் கூட்டம் கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியில் 22.07.2023 இன்று மாலை-5மணியளவில் நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு