தூத்துக்குடி தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

64

தூத்துக்குடி கிழக்கு ஒன்றியம் மாப்பிள்ளையூரனி ஊராட்சியில் சிலுவைபட்டி பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது