திட்டக்குடி தொகுதி கிளை கலந்தாய்வு

59

திட்டக்குடி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சிறுமுளை கிராமத்தில் கிளை கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திபோளூர் தொகுதி செயலி விளக்க மற்றும் பயிற்சி வகுப்பு
அடுத்த செய்திதிட்டக்குடி தொகுதி கிளை கலந்தாய்வு