திட்டக்குடி தொகுதி கிளை கலந்தாய்வு

102

திட்டக்குடி தொகுதி செவ்வேரி கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கிளை கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திதிட்டக்குடி தொகுதி கிளை கலந்தாய்வு
அடுத்த செய்திதிட்டக்குடி தொகுதி கிளை கலந்தாய்வு