காங்கேயம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

43

நாம் தமிழர் கட்சி காங்கேயம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பழைய கோட்டை பகுதியில் சுமார் 25க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உறுப்பினர்களாக இணைந்து கொண்டனர். புதிதாக இணைந்த உறுப்பினர்களுக்கு மரக்கன்று கொடுத்து வரவேற்கப்பட்டது.