உத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

51

உத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மாகரல் கிராமத்தில் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இக் கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் தொகுதியின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன…

முந்தைய செய்திகீ வ குப்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றுதல்
அடுத்த செய்திகிளை கலந்தாய்வு கூட்டம் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்