கீ வ குப்பம் சட்டமன்றத் தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றுதல்

92

கீ வ குப்பம்  சட்டமன்றத் தொகுதிக்கும் உட்பட்ட குடியாத்தம் ஒன்றியம்  இராமாலை பஞ்சாயத்தில் புலி கொடி ஏற்றபட்டது.

முந்தைய செய்திகிளை கலந்தாய்வு மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை
அடுத்த செய்திஉத்திரமேரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்