பெரியகுளம் தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

106

பெரியகுளம் தொகுதி அனைத்து உறுப்பினர்கள் பட்டியல்கள் முதல் நிலைப் பொறுப்பாளர்கள், உறுப்பினர்களிடம் தொடர்பு கொள்ளும் வகையில் தனித்தனியே அச்சிட்டு வழங்கப்பட்டது மற்றும் அடுத்த கட்ட நிகழ்வுகள் குறித்து மற்றும் செய்யப்பட்டது தை பூசம் நிகழ்வு பற்றி கலந்தாலோசனை

முந்தைய செய்திகுன்னம் சட்டமன்ற தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திஆயிரம் விளக்கு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்