பாபநாசம் சட்டமன்றத் தொகுதி திருமுருகப் பெருவிழா

53

*பாபநாசம்சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின்* பண்பாட்டு பாசறை-யான *வீரத்தமிழர் முன்னணி* இணைந்து முன்னெடுத்த
*தமிழர் இறை முப்பாட்டன் முருகனைக் கொண்டாடும் திருமுருக பெருவிழா*