மாதவரம் தொகுதி மாபெரும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

73

மாதவரம் தொகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை மற்றும் வில்லிவாக்கம் ஒன்றியம் இனைந்து நடத்திய மாபெரும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம். இந்நிகழ்வில் 57 உறுப்பினர்கள் புதியதாக இனைந்தனர்.

முந்தைய செய்திகும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திசோழாம்பூண்டி ஊராட்சி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு