அரக்கோணம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

15

இராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் தொகுதி சார்பாக அரக்கோணம் வட்டாச்சியர் அலுவலகம் எதிரில் நாம் தமிழர் கட்சியின் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.