விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

66

விளவங்கோடு தொகுதியின் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை சார்பாக குழித்துறை நகராட்சிக்குட்பட்ட வெட்டுமணி சந்திப்பில் வைத்து நடைபெற்ற உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமில் 13 உறவுகள் தங்களை நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டனர்.