மடத்துக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

78

மடத்துக்குளம் சட்டமன்ற தொகுதி உட்பட்ட குமரலிங்கம் பகுதியில் உள்ள உறவுகளை சந்தித்து பேசினர். இந்த வாரத்தில் அந்த பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை திட்டமிட்டு உள்ளது.

முந்தைய செய்திவால்பாறை தொகுதி உறுப்பினர் இணைப்பு நிகழ்வு
அடுத்த செய்திதிருவாரூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்