கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

95

(17/01/2023) அன்று கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நான்காவது நாளாக காந்தி பூங்கா வாயிலில் நடைபெற்றது.