பெருந்துறை சட்டமன்ற தொகுதி கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை கருத்தரங்கம்

64

கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது
80க்கு மேற்பட்ட உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்

பெருந்துறை சட்டமன்ற தொகுதி ஈரோடு தெற்கு மாவட்டம்