இராணிப்பேட்டை தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

24

இராணிப்பேட்டை தொகுதி அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் தொகுதி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.