குளச்சல் சட்டமன்றத் தொகுதி மக்கள் நல பணி

17

குளச்சல் சட்டமன்றத் தொகுதி மகளிர் பாசறை சார்பாக முட்டம்ஊராட்சி கனடியப் பட்டணம் பகுதியில் வசிக்கும் விதவை பெண் ஒருவருக்கு தையல் இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது.