குளச்சல் தொகுதி மக்கள் நல பணி

7

குளச்சல் தொகுதி மகளிர் பாசறை சார்பா  வெள்ளிச்சந்தை பகுதியில் விபத்தின் காரணமாக முதுகுதண்டுவடம் பாதித்த ஒருவருக்கு  சுயதொழில் மேம்பாட்டிற்காக சுற்றுசுவர் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட உணவகம்  திறந்து வைக்கப்பட்டது.