கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி – தமிழகப்பெருவிழா 

23

01-11-2021 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி  சார்பாக  தமிழ்நாடு நாள் தமிழகப்பெருவிழா  திருவிக நகர் சிறுவர் பூங்கா அருகில் கொண்டாடப்பட்டது