காஞ்சிபுரம் தொகுதி -அழகுமுத்துக்கோன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

43
11/07/2021 அன்று  காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக அழகுமுத்துக்கோன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது
முந்தைய செய்திகர்நாடகா தங்கவயல் – நினைவேந்தல் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திகாஞ்சிபுரம் தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு