காஞ்சிபுரம்

Kancheepuram

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி – கொடி கம்பம் நடுவிழா

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 22/08/2021- அன்று  வடக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள கோவிந்தவாடி அகரம் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது. இதில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள், வடக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள்...

காஞ்சிபுரம் தொகுதி – வீரத்தமிழச்சி வீரவணக்கம் நிகழ்வு

காஞ்சிபுரம் தொகுதி சார்பாக 28-08-2021 அன்று வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி 10ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு  நடைப்பெற்றது.

காஞ்சிபுரம் தொகுதி வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு

28-08-2021 வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி 10ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு காஞ்சிபுரம் கட்சி அலுவலகத்தில் நடைப்பெற்றது.  

காஞ்சிபுரம் தொகுதி – கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

22/08/2021- அன்று காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட வடக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள கோவிந்தவாடி அகரம் கிராமத்தில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது

காஞ்சிபுரம் தொகுதி – கொடி ஏற்றும் விழா

08/08/2021- அன்று காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட வடக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள வளத்தூர் கிராமத்தில்  கொடி ஏற்றும் விழா நடைபெற்றது  இதில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள், வடக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும்...

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி – கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

01/08/2021- அன்று காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கிழக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள மேல்பொடவூர் கிராமத்தில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது

காஞ்சிபுரம் தொகுதி வளத்தூர் கிராமத்தில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

08/08/2021- அன்று காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட வடக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள வளத்தூர் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது இதில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள், வடக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து...

காஞ்சிபுரம் தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

01/08/2021- அன்று காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கிழக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள மேல்பொடவூர் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது இதில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள், கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து...

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி வீரன் அழகுமுத்துக்கோன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

11/07/2021 அன்று காலை 10:30 மணி அளவில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி பிரபாகரன் செயலகத்தில் வீரன் அழகுமுத்துக்கோன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டு புலி கொடி ஏற்றப்பட்டது.  

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

15/07/2021 அன்று காலை 11 மணி அளவில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி மேதகு பிரபாகரன் செயலகத்தில் காமராசர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.