கிணத்துக்கடவு தொகுதி ஆதறவற்ற மக்களுக்கு உதவுதல்

26

கோவை *கிணத்துக்கடவு* தொகுதி*
*நாம் தமிழர் கட்சி,*
உணவு உறுதி திட்டத்தின் கீழ்

100 உணவுகள்,

100முகக் கவசங்கள்

100 தண்ணீர் பொத்தல்கள்

ஆகியவை ஆதரவற்றோர் மற்றும் தெருவோரம் இல்லாதவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது

இன்றைக்கு தொடர்ந்து *இரண்டாம் நாளாக* * இலவச* *குடிநீர்*
மற்றும்
*இலவச முககவசம்*

வழங்கியவர்::

கோவை மேற்கு *மாவட்ட தலைவர்:*
திரு. *மதுக்கரை ஆனந்தன்*

களவீரர்கள்:
1அசோக் குமார்
2 ராஜ்குமா

@SeemanOfficial
@ITwingNTK
@NaamTamilarOrg

*ஒருங்கிணைப்பு* ::
வீரத்தமிழர் முன்னணி
*அசோக் குமார்*

 

முந்தைய செய்திவாணியம்பாடி தொகுதி கபசுரக்குடிநீர் வழங்குதல்
அடுத்த செய்திநாங்குநேரி தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்