தமிழ் நாடு நாள் பெரு விழா = பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதி

97
1.11.2020 அன்று பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதி ,வத்தல்பட்டி கிராமத்தில் தமிழ் நாட்டுக்கொடி ஏற்றும் விழா நடைபெற்றது