தமிழ் நாடு நாள் பெரு விழா = பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதி

103
1.11.2020 அன்று பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதி ,வத்தல்பட்டி கிராமத்தில் தமிழ் நாட்டுக்கொடி ஏற்றும் விழா நடைபெற்றது
முந்தைய செய்திகொடி ஏற்றும் நிகழ்வு – திருச்சி கிழக்கு தொகுதி
அடுத்த செய்திதமிழ் நாடு நாள் பெருவிழா – திருப்பத்தூர் தொகுதி