பத்மநாபபுரம் – வீரப்பனாருக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

22

வனக்காவலர், எல்லை காத்த மாவீரன் எங்கள்
வீரப்பனாருக்கு புகழ் வணக்கங்கள் !

முந்தைய செய்திபத்மநாபபுரம் – கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திபழனி – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்