சிதம்பரம் தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

25

நமது கட்சியின் கொடியேற்றுவிழா 24.10.2020 அன்று சிதம்பரம் வல்லம்படுகை மற்றும் எருக்கன்காட்டுபடுகை ஆகிய கிராமங்களில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.