கொடியேற்றும் விழா – சங்கரன் கோவில் தொகுதி

31

சங்கரன்கோவில் தொகுதி
மேலநீலிதநல்லூர் ஒன்றியம்
கருப்பனுத்து கிளையில்
24/08/2020 திங்கள்கிழமை அன்று கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.