கலந்தாய்வு கூட்டம் உறுப்பினர் அட்டை வழங்கும் நிகழ்வு – சாத்தூர் தொகுதி

18

சாத்தூர் மேற்கு ஒன்றியத்தில் இணைந்த விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் தொகுதி வெம்பக்கோட்டை ஒன்றிய கலந்தாய்வு கூட்டம் மற்றும் உறுப்பினர் அட்டை வழங்கும் நிகழ்வு மாலை 3 மணியளவில் நிகழ்வு நடைபெற்றது.