கபசூரண குடிநீர் வழங்கல் வேலூர் மாவட்டம்,குடியாத்தம்‌ வட்டம்

78

வேலூர் மாவட்டம்,குடியாத்தம்‌ வட்டம் ,தனகொண்ட பள்ளி , கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு கபசூரண குடிநீர் வழங்கல்

 

முந்தைய செய்திகபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு- அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
அடுத்த செய்திகபசுர குடிநீர் வழங்குதல் – 10 கட்டங்கள் நிறைவு