கபசூரண குடிநீர் வழங்கல் வேலூர் மாவட்டம்,குடியாத்தம்‌ வட்டம்

34

வேலூர் மாவட்டம்,குடியாத்தம்‌ வட்டம் ,தனகொண்ட பள்ளி , கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு கபசூரண குடிநீர் வழங்கல்