குடியாத்தம்

Gudiyattam குடியாத்தம் (தனி)

குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி மரக்கன்றுகள் நடுதல்

13.06.2021 அன்று குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி, பேர்ணாம்பட் நடுவன் ஒன்றியம், செண்டத்தூர் ஊராட்சியில், மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது இவன் குடியாத்தம் தொகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை துணை செயலாளர் பிரியன் 8825533452  

குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

13.06.2021 அன்று குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி , பேர்ணாம்பட் நடுவன் ஒன்றியம், செண்டத்தூர் ஊராட்சியில்,கொரோனா நோய்த்தொற்று வராமல் தடுக்க , மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. இவன் குடியாத்தம் தொகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை துணை செயலாளர் பிரியன் 8825533452  

குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

18.05.21 அன்று குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி பேர்ணம்பட் ஊராட்சி ஒன்றியம், மாச்சம்பட்டு பகுதியில் கொரோனா நோய்த்தொற்று வராமல் தடுக்க மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் ,மற்றும் 400 முககவசங்கள் வழங்கப்பட்டது. இவன் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை இணை செயலாளர் பிரியன் 8825533452  

குடியாத்தம் தொகுதி கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

15.05.21 அன்று குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி பேர்ணம்பட் நகரம் 13ஆம் வார்டு, பாகர் உசேன் வீதியில் ,(கொரோனா -19), நோய்த்தொற்று வராமல் தடுக்க மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. இவன் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை இணை செயலாளர் பிரியன் 8825533452  

குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

06.05.21 அன்று குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி பேர்ணம்பட் நகரம் 21ஆம் வார்டு, புதிய லைன், மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் ,கொரோனா நோய்த்தொற்று வராமல் தடுக்க மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. இவன் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை இணை செயலாளர் பிரியன் 8825533452  

குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

01.05.21 அன்று குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி , பேர்ணாம்பட்டு தெற்கு ஒன்றியம் ,ராஜக்கல் ஊராட்சி பகுதிகளில் ,கொரோனா நோய்த்தொற்று வராமல் தடுக்க மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. இவன் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை இணை செயலாளர் பிரியன் 8825533452  

குடியாத்தம் தொகுதி கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

19.05.2021 அன்று குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி, பேர்ணாம்பட்டு நடுவன் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட கார்கூர் ஊராட்சி அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில்,கொரோனா நோய்த்தொற்று வராமல் தடுக்க மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. இவன் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை இணை செயலாளர் பிரியன் 8825533452  

குடியாத்தம் தொகுதி, கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

23.05.2021 அன்று குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி, பேர்ணாம்பட்டு நடுவன் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பல்லகுப்பம் பகுதியில்,கொரோனா நோய்த்தொற்று வராமல் தடுக்க மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. இவன் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை இணை செயலாளர் பிரியன் 8825533452  

குடியாத்தம் தொகுதி கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

26.05.2021 குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி பேர்ணாம்பட்டு வடக்கு ஒன்றியம் ஏரிகுத்தி ஊராட்சியில் கொரோனா நோய்த்தொற்று வராமல் தடுக்க மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. இவன் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை இணை செயலாளர் பிரியன் 8825533452  

குடியாத்தம் தொகுதி கபசுரக் குடிநீர் வழங்குதல்

26.05.2021 அன்று குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி பேர்ணாம்பட்டு வடக்கு ஒன்றியம், அரவட்லா ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட ராஜபாளையம் பகுதியில் , கொரோனா நோய்த்தொற்று வராமல் தடுக்க மக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. இவன் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை இணை...