இராஜபாளையம்

Rajapalayam இராஜபாளையம்

இராசபாளையம் தொகுதி – குருதிக்கொடை நிகழ்வு

தேசியத்தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாளினை முன்னிட்டு குருதிக்கொடை நிகழ்வு இன்று காலை 10.30 மணி முதல் 2.00 மணி வரை ராசபாளையம்...

ராஜபாளையம் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் ராஜபாளையம் பி.எஸ். கே நகரில் நடத்தப்பட்டது.