மதுரை மேற்கு

Madurai West மதுரை மேற்கு

மதுரை மேற்கு – மாபெரும் கபடி போட்டி விழா

தமிழின தேசிய தலைவர் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு மதுரை மேற்கு தொகுதி மாடக்குளம் பதுதியில் மாபெரும் கபடி போட்டி நடைபெற்றது  

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011464 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை நடுவண் மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் (மதுரை மேற்கு மற்றும் மதுரை நடுவண் தொகுதிகள்) தலைவர்             -  அ.நிஷாந்த்                    - 33283072034 செயலாளர்           -  வி.சிவானந்தம்        ...

தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை மேற்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்

க.எண்: 202011454 நாள்: 05.11.2020 தலைமை அறிவிப்பு: மதுரை மேற்கு தொகுதிப் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் தலைவர்             -  தி.மீனாட்சி சுந்தரம்                - 20497002370 துணைத் தலைவர்      -  செள.கெளரி சங்கர்            ...