திட்டக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

60

அண்ணன் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி  திட்டக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட தொழுதூரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது.