திருச்சி மேற்கு மாவட்ட மாத கலந்தாய்வு

33

திருச்சி மேற்கு மாவட்ட அக்டோபர் மாத மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திமதுரை கிழக்கு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு