பெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

26

பெரம்பலூர் தொகுதி,வேப்பந்தட்டை வடக்கு ஒன்றியத்திற்க்குட்பட்ட நூத்தப்பூர் கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு 15.10.2023 இன்று நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திஒட்டபிடாரம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்