பெரம்பலூர் தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

28

பெரம்பலூர் தொகுதி, பெரம்பலூர் நகராட்சி, பாலக்கரை பகுதியில் மமாவட்ட மகளிர் பாசறை சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு 15.10.2023 இன்று நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு