பெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

44

பெரம்பலூர் நகராட்சி மற்றும் பெரம்பலூர் கிழக்கு ஒன்றியம் சார்பாக பெரம்பலூர் -எளம்பலூர் சாலையில் 23.09.2023,இன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.