பெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

34

பெரம்பலூர் தொகுதி, வேப்பந்தட்டை மேற்கு ஒன்றியத்திற்க்குட்பட்ட அ. மேட்டூர் பகுதியில் 02.10.2023 இன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி -துண்டறிக்கைகள் வழங்கிடும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு