பெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

25

பெரம்பலூர் தொகுதி, பெரம்பலூர் கிழக்கு ஒன்றியத்திற்க்குட்பட்ட செஞ்சேரி கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு 04.10.2023 அன்று நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி துண்டறிக்கைகள் வழங்கிடும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி -துண்டறிக்கைகள் வழங்கிடும் நிகழ்வு