திருவள்ளூர் தொகுதி பூண்டி ஒன்றியம் முன்னெடுக்கும் மாபெரும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

42

திருவள்ளூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது பங்கேற்று அனைத்து உறவுகளுக்கும் புரட்சிகர வாழ்த்துக்கள்

முந்தைய செய்திகாடழிந்தால் நாடழியும்! – உதகையில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் | சீமான் எழுச்சியுரை
அடுத்த செய்திதிருச்சி மேற்கு மாவட்டம் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்