தாம்பரம் தொகுதி பூலித்தேவன் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

66

தாம்பரம் தொகுதி சிட்லபாக்கம் பகுதி சார்பாக பூலித்தேவன் புகழ்வணக்கம் மற்றும் தமிழ் தேசிய போராளி பொன்பரப்பி தமிழரசன் வீரவணக்க நிகழ்வு முன்னெடுக்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திஆற்காடு தொகுதி செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் மாவட்டம் செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு