ஆற்காடு தொகுதி செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு

41

ஆற்காடு தொகுதி மகளிர் பாசறை முன்னெடுத்த வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி அவரின் 12ஆம் ஆண்டு நினைவை போற்றும் வகையில் நினைவஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

முந்தைய செய்திதிருப்போரூர் தொகுதி குருதிக் கொடை முகாம்
அடுத்த செய்திதாம்பரம் தொகுதி பூலித்தேவன் புகழ்வணக்க நிகழ்வு