பெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

46

பெரம்பலூர் கிழக்கு ஒன்றியம் முன்னேற்பாட்டில் மங்களமேடு, ரஞ்சன்குடி பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு 16.09.2023 அன்று நடைபெற்றது நிகழ்வில் அனைத்துநிலை பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் பெருந்திரளாகப் பங்கேற்றனர்