ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி ஐயா தமிழ்முழக்கம் சாகுல் அமீது புகழ் வணக்க நிகழ்வு

18

19/9/2023 அன்று ஆம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக மாணவர் பாசறை முன்னெடுப்பில் ஐயா சாகுல் அமீது அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது இதில் தொகுதிபொறுப்பாளர்கள் ஒன்றியபொறுப்பாளர்கள் நகரபொறுப்பாளர்கள்என அனைவரும் கலந்து கொண்டனர்