பெரம்பலூர் தொகுதி அரணாரை உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

25

பெரம்பலூர் தொகுதி, பெரம்பலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அரணாரை பிரிவு சாலையில் பெரம்பலூர் நகரம் மற்றும் பெரம்பலூர் கிழக்கு ஒன்றியம் சார்பாக 09.09.2023 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திசெங்கம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்