கும்பகோணம் தொகுதி புகழ் வணக்க நிகழ்வு

5

தனித்தமிழ் இயக்கம் கண்ட அறிஞர் நமது ஐயா மறைமலையடிகளார் அவர்களின் நினைவு தினம் கும்பகோணம் தொகுதி சார்பாக வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது. பொறுப்பாளர்கள், உறவுகள் ஐயாவின் திருஉருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி  புகழ் வணக்கம் செலுத்தினர்.