திண்டுக்கல் தொகுதி தினம் ஒரு உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

30

22வது நாளாக திண்டுக்கல் தொகுதி சார்பாக தினம் ஒரு உறுப்பினர் முகாம் திண்டுக்கல் மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகில் இன்று நடைபெற்றது.