திண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

45

திண்டுக்கல் தொகுதி ஒன்றியம் சார்பாக தினம் ஒரு உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் தொடர்ச்சியாக 7 வது நாளாக நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் 16 உறவுகள் தங்களை நாம்தமிழராய் இணைத்துக்கொண்டனர்.

முந்தைய செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்