திண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

41

திண்டுக்கல் தொகுதி ஒன்றியம் சார்பாக சீலப்பாடி பைபாஸ் பிரிவு அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.இந்நிகழ்வில் 9 உறவுகள் தங்களை நாம்தமிழராய் இணைத்துக்கொண்டனர்.

முந்தைய செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்