விருத்தாச்சலம் தொகுதி கிளை பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் வாக்கு சவாடி முகவர்கள் நியமனம்

70

விருத்தாச்சலம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட சிறுநெசலூர் கிராமத்தில் கிளை பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் மற்றும் வாக்கு சவாடி முகவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்

முந்தைய செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி மகளிர் பாசறை சார்பாக உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திவிருத்தாச்சலம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் கிளை கலந்தாய்வு மற்றும் வாக்கு சவாடி முகவர் நியமனம்