பெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு

28

பெரம்பலூர் தொகுதி வேப்பந்தட்டை கிழக்கு ஒன்றியத்திற்க்குட்பட்ட பாளையூர் கிராமத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு 30.07.2023 இன்று நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபெரம்பலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நிகழ்வு